Syarat Permohonan KR/KSR

 
         
         
      SYARAT PERMOHONAN KR/KSR (KOS RENDAH / KOS SEDERHANA RENDAH)  
         
    1) Warganegara Malaysia  
    2) Anak kelahiran Pulau Pinang, bekerja di Pulau Pinang dan Pengundi Berdaftar di Pulau Pinang atau  
      bermastautin sekurang-kurangnya 5 tahun dari tarikh permohonan dan Pengundi Berdaftar di Pulau Pinang  
    3) Berumur 21 tahun ke atas pada tarikh permohonan  
    4) Pendapatan Tidak melebihi RM 2,500.00 Untuk Kos Rendah (Suami dan Isteri)  
    5) Pendapatan Tidak Melebihi RM 3,500.00 Untuk Kos Sederhana Rendah (Suami dan Isteri)  
    6) Bagi permohonan Rumah Kos Rendah/Sederhana Rendah, pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah  
      di mana-mana negeri di Malaysia  
    7) Dokumen Yang Perlu Disertakan Bersama Permohonan.  
       
i)
  Salinan kad pengenalan pemohon dan suami / isteri  
       
ii)
  Salinan sijil nikah / Pendaftaran perkahwinan / Akuan Sumpah Perkahwinan pemohon  
       
iii)
  Sekiranya duda / janda, sertakan salinan Surat Daftar Cerai (sekiranya bercerai) atau salinan  
       
  Sijil Kematian (sekiranya isteri / suami telah meninggal)  
       
iv)
  Salinan kad pengenalan dan sijil kelahiran anak / tanggungan  
       
v)
  Sekiranya bekerja dengan kerajaan / swasta sertakan dokumen berikut:-  
           
a)
Surat Pengesahan terkini daripada majikan / Salinan penyata gaji pokok dan elaun tetap  
              bulanan terkini pemohon dan suami / isteri  
           
b)
Salinan penyata KWSP terkini pemohon dan suami / isteri  
           
c)
Pengesahan dari pejabat KWSP walaupun tidak mencarum  
       
vi)
  Sekiranya berniaga, sertakan dokumen berikut:-  
       
 
a)
Surat Akuan Sumpah Pendapatan terkini pemohon dan suami / isteri  
           
b)
Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat / Lesen Perniagaan  
           
c)
Pengesahan dari pejabat KWSP walaupun tidak mencarum  
       
 
d)
Borang B Cukai Pendapatan (di mana berkenaan)  
       
vii)
  Sekiranya bekerja sendiri, sertakan dokumen berikut:-  
           
a)
Surat Akuan Sumpah Pendapatan terkini pemohon dan suami / isteri  
           
b)
Pengesahan dari pejabat KWSP walaupun tidak mencarum  
       
 
c)
Borang B Cukai Pendapatan (di mana berkenaan)  
       
viii)
  Sekiranya tidak bekerja, sila sertakan Surat Akuan Sumpah  
           
a)
Surat Akuan Sumpah Pendapatan terkini pemohon dan suami / isteri  
           
b)
Pengesahan dari pejabat KWSP walaupun tidak mencarum  
       
ix)
  Salinan Kad Pengenalan OKU (suami/isteri dan tanggungan jika berkaitan)  
       
x)
  Bagi pemastautin sekurang-kurangnya 5 tahun di Pulau Pinang, sila sertakan dokumen pengesahan  
            majikan sebagai bukti  
    8)
Surat Akuan Sumpah hendaklah dibuat di Pesuruhjaya Sumpah yang diwartakan oleh Kerajaan.