KENYATAAN PELANJUTAN PELAWAAN PENDAFTARAN PERUNDING JURUKUR DAN ARKITEK

BIL PERIHAL  
1.

Pendaftaran Firma Perunding Jurukur Perkhidmatan Kerja-Kerja Ukur Pemberimilikan Tanah Kerajaan di Negeri Pulau Pinang

Lihat Kenyataan Tawaran Daftar Sekarang
2.

Pendaftaran Firma Perunding Arkitek Bagi Menawarkan Perkhidmatan Profesional Melibatkan Pembaharuan Semula Bandar /Urban Renewal (UR) di Negeri Pulau Pinang

Lihat Kenyataan Tawaran Daftar Sekarang