KENYATAAN PELAWAAN PENDAFTARAN PERUNDING JURUKUR

BIL PERIHAL  
1.

Pendaftaran firma perunding jurukur bagi menawarkan perkhidmatan perundingan profesional melibatkan pembaharuan semula bandar/urban renewal (UR) di negeri Pulau Pinang bagi tempoh sehingga Disember 2022

Lihat Kenyataan Tawaran Daftar Sekarang
2.

Pendaftaran firma perunding arkitek bagi menawarkan perkhidmatan perundingan profesional melibatkan projek rumah mampu milik di negeri Pulau Pinang bagi tempoh sehingga Disember 2022.

Lihat Kenyataan Tawaran Daftar Sekarang